×

PAPİLON YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Paylaşım Ruhu ile, Bilim ile, Umut ile...

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Bu ve benzeri raporlar, onlarca insanın fikir sermayesinin, düşünce ve bilek gücünün, binlerce saat mesai ve tek bir amaç etrafında seferber edilen kaynak ve çabanın damıtılmış bir halidir. Kurumların kendilerini kuşbakışı mesafeden görmesine imkan veren böyle dökümler, öz farkındalık ve özdenetim yapmak ve içeriye dönüp bakmak için güzel fırsatlar sunarlar. 2021’in ilk günleri geride kalır ve yeni olanın damağımızda bıraktığı tat bir alışkanlığa, şimdiye dönüşürken bu rapor vasıtası ile kendimize uzaktan bakabilelim isterim. 2020’yi tüm zorluklarına rağmen sağ salim atlattık. Kucağımıza bıraktığı belirsizlik, çözülmeyi bekleyen problemler ve daima değişen menzili ile 2020, selefi 2019’un geleneğini devam ettiren bir yıl oldu. Bu anlamda bize genel kanaate ters düşecek kadar tanıdıktı. Bu aşinalık hem şok etkisi ve bununla beraber gelebilecek katatonik halden bizi korurken hem de sektörümüzde bir süredir gözlediğimiz yeni ufuklar ve trendlerin işlerliğine olan inancımızı pekiştirdi. 2019’a kadar geçen süreç, ulusal güvenlik sistemleri ve kamu çözümlerine eğildiğimiz dönemdi fakat sektörün pusulasının sivil sahayı gösterdiğinin, sivil uygulamalarda biyometrik unsurlar ve yapay zeka uygulamalarının nüfuzunun arttığını da gözden kaçırmıyorduk. 2020’nin ve küresel pandeminin bu farkındalığı doğrulaması ve pekiştirmesi ile, odağımızı çekirdek teknolojilerimizin sivil kullanımlarına kaydırdık ve hepsi tek başına çığır açabilecek kapasitede olan altı ana başlığı yeni menzilimiz olarak belirledik. Bu başlıkların tamamında hem konuların kendi kimyalarına özgü hem de bütünlük, alanlar arası geçişkenlik ve harmoniyi gözden kaçırmayan pek çok konsept çalışması yaptık. Bugün, bu yeni arkların tamamında ivme ve güçle ilerliyoruz. Bu dönüşüm serüveni boyunca kendine başka bir yol çizmeyi tercih eden, başka bir bende ve ufka yönelen paydaşlarımızın yeni paydaşlarımızla değişimlerini deneyimledik. Her döngünün bizleri daha da güçlendirdiği bu olağan dönüşüm, dinamizmimizi de canlı tutmamızı her daim sağladı. Tüm bu süreçlerden geçerken etik kodlarımız ve bilimsel kriterlerden feragatte bulunmadan, sapmadan ilerlemeye ve çoğalmaya çalıştık.

2019’dan bu yana süregelen bu çeşitlenme ve çoğalma çabası bize yeni cepheler ve alanlar açtı. Her ne kadar bu fikirsel ve vizyon temelli zenginleşmenin semeresini satış cephesinde istediğimiz oranda gözlemlememiş olsak da yeni alan ve ihtiyaçların sunduğu bu potansiyelin kinetik enerji ve verime aktarılacağına olan ümidimiz baki. Söz konusu potansiyelin arzulanan dönüşümü henüz gerçekleştirmemiş olmasının nedenlerinden biri de kamu güvenliğinde özellikle 2019’dan bu yana gözlemlenen ülkelerin seçim ve taleplerinde; garanti, aşinalık ve paylaşılan politik aidiyetlerin yörüngesinin daha güçlü bir tercih olarak karşımıza çıkmasıdır. Buna bağlı olarak edinilen teknolojiler ve tercih edilen sistemler bilimsel mukayeseler ve parametrelerden ziyade bu aşinalık yasasına göre belirlenebiliyor. Bugünkü durum bu seçimin kalıcı olmayacağı ve sektör fiyat-performans ya da ortak payda temelli tercihlerin norm haline geleceği yönünde.

Her şeye rağmen, bilimin kazanacağına inancımız tam. Zorlukların ticari sonuçları itibariyle 20. yüzyıla damgasını vurmuş firmaların öykülerine benzer bir çığır açma hikayesi yazabilir miyiz bilmiyorum. Ama bizi konfor alanımızın dışına çıkmaya zorlayan, görünürde riskli pek çok unsurun yeni ufuklar keşfetmemize vesile olduğunu ve bu anlamda problemin potansiyele dönüştüğünü söyleyebilirim. Mesela, veri güvenliğini daha da arttırmak üzere, kurumların bünyesindeki sistemlerimizde tutulan verilerin talep eden müşterilerimiz için dağıtık ve anonim yapıda tutulmasını amaçlayan bir çalışmada yer alıyoruz. Bunun yanında, suç ve suçlu tespitinde kendi sistemlerimizin en az %7’si oranında daha yüksek tespit başarısına ulaşan yepyeni bir ürünün geliştirmesi de tamamlayarak 2021 başında satışa hazır hale getirebildik. Yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerinde ve takip edilen bu yeni teknoloji ihalelerde sunulmaya başlandı bile. Teknolojik tespit başarı oranları ile pazar lideri olan olay yeri izinden kişi tespiti başarımızı, yine kendi geliştirmemizle bir üst boyuta taşıdık. Bu sayede, mevcut durumumuzu yakalamaya çalışan rakiplerimize de erişmesi yıllarca sürebilecek yeni bir hedef koymuş olduk. 

Kısaca, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Dümeni sıkı tutarken bir elimizin daima dürbünde olmasının çevresel etkenler ve sebep olduğu daimi dönüşümün ışığındaki ödülünü 2021’de yeni sistemler, ürünler ve pazarlarla alıyoruz. Umuyoruz ki bu olumlu seyir 2021 boyunca sürer ve buraya kadar sözünü ettiğimiz gelişmelere yenilerini ekleyerek, kamuoyu ile paylaşılacak pozitif haberlerle yolumuza devam ederiz.

Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…

Dr. Doğan DEMİR