×

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan: Oğuz Aslan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Başak Ceren (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Ahmet Çağrı Demirtaş (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan: Başak Ceren (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Oğuz Aslan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan: Başak Ceren (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Oğuz Aslan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Genel Müdür

Finans Direktörlüğü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İnsan Kaynakları Bölümü

Ar-Ge Bölümü