×

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan: Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Ahmet Çağrı Demirtaş (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)