×

Papilon A.Ş’nin hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.

Papilon A.Ş. BIST’te PAPİL kodu ile işlem görmektedir.

Papilon A.Ş.’nin hisse senetleri 06 Aralık 2019 tarihinden itibaren BIST’te işlem görmeye başlamıştır.

Papilon A.Ş. 3’er aylık dönemler için finansal rapor açıklamaktadır.

Papilon A.Ş.’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Papilon A.Ş.’nin mali tablolarının denetimini PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yapmaktadır.

Şirketin, ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı Kamu Kuruluşlarına ve Özel Ticari Kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri,parmak izi tarayıcıları,avuç içi tarayıcıları,geçiş kontrol sistemleri,biyometrik iş istasyonları,mobil cihazlar,yüz tanıma,sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma,geliştirme,üretim,entegrasyon İşlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

Papilon A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 34.375.000 TL’dir.

Papilon A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir.

Genel Kurul Toplantı tarihleri tebliğlerde belirtilen yasal süreler doğrultusunda  Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve https://invest.papilon.com.tr/genel-kurul/ adresinde duyurulmaktadır.

Güncel ortaklık yapısına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/8acae2c46e7fdc6a016e93286c5304b5 adresinde ‘Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri’ başlığı altında ve https://invest.papilon.com.tr/ortaklik-yapisi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Politikalarımıza https://invest.papilon.com.tr/politikalar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Papilon A.Ş. halka arz bilgilerine https://invest.papilon.com.tr/halka-arz-bilgileri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sektöre girdiği günden bu yana, Papilon kendini asla yalnız bir şirket, üretici, hele satıcı olarak konumlandırmamıştır. Biz misyonumuzu, dokunduğumuz coğrafyaların refah düzeyini arttırmak, bürokratik, adli ve sivil işleyişin verimini artırmak ve değer üretmek olarak tanımlıyoruz. Kendimizi de, sektörün içerisindeki araştırmacılar. Papilon kimliğinin çekirdeği, araştırma ve inovasyon. Bu bağlamda her yeni gün, elimizdeki teknolojilerin iyileşme sağlayacağı alanları, bu teknoloji kullanarak üretebileceğimiz yeni çözümleri ve bu teknolojileri bir adım ileriye taşımanın yollarını aramakla geçiyor. Verimli olmadığını düşündüğümüz bir yöntemi süsleyerek maddi kazanç kaygısıyla sunmuyor, “Elimizdeki amacı gerçekleştirmenin en iyi yolu bu mu?” sorusunun cevabı “Hayır.” ise tükenmeyen bir şevkle baştan başlıyoruz.

yatirim@papilon.com.tr mail adresi ve (0312) 231 20 26 numaralı telefon aracılığı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne ulaşabilirsiniz.