×
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Başkan: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye:Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları için tıklayınız
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan: Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Ahmet Çağrı Demirtaş (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan: Feyza Arda (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Handan Duray (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız
Papilon_Logo