×

2020 -2019

TARİH
ÖZET BİLGİ EKLER 
17.06.2020
09:03
Ortaklık Yapısı Değişikliği-Papillon AO Güncelleme
15.06.2020
22:17
Ortaklık Yapısı Değişikliği-Papillon AO.
12.06.2020
23:53
Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlar ilişkin değerlendirmeler raporuHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara ilişkin Değerlendirme Raporu 2020-1Q
12.06.2020
23:53
Sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor 2020 1ÇSermaye Arttırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin Rapor 2020-1Q
01.06.2020
20:02
Sorumluluk Beyanı
01.06.2020
20:01
31 Mart 2020 Faaliyet RaporuPAPIL_2020_Q1_Faaliyet_Raporu
01.06.2020
20:01
Finansal RaporPapilon_2020_1Q
28.05.2020
15:04
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi01.01.20 - 31.03.20 Dönemi Ayrıntılı Gelir Tablosu
14.05.2020
04:55
İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
21.04.2020
18:24
Bağımsız Denetim Kuruluşunun İlanı
17.04.2020
18:11
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
17.04.2020
18:10
2019 yılı Olağan Genel Kurulu Kararlarının Tescili
16.04.2020
19:28
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme Yönetim Kurulu 3
16.04.2020
19:28
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme Yönetim Kurulu 2
16.04.2020
19:27
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme Yönetim Kurulu 1
15.04.2020
18:23
Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2020
18:23
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılanması
14.04.2020
18:16
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019
14.04.2020
18:16
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019
10.04.2020
17:39
Yeni İş İlişkisi
10.04.2020
09:29
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
09.04.2020
18:11
2019 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım TarihiOnaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu
09.04.2020
17:49
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuHazırda Bulunanlar Listesi Papilon 2019 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
17.03.2020
09:05
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hk2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
13.03.2020
22:21
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13.03.2020 22:21Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkEK-1 Vekaletname Örneği
EK-2 İç Yönerge
Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları
EK-4 Ücretlendirme Politikası
EK-5 Kar Dagıtım Politikası
EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi
EK-7 Bağış ve Yardım Politikası
Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
13.03.2020 22:21Bilgilendirme PolitikasıBilgilendirme Politikası
13.03.2020 22:20Şirket Genel Bilgi Formu
13.03.2020 22:20Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Web Sitesi
13.03.2020
22:20
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirmeler RaporuHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirmeler Raporu
13.03.2020
22:19
Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporSermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2020
23:53
İç Yönerge İç Yönerge
11.03.2020
20:25
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2020
20:25
Ücretlendirme Politikası HkÜcretlendirme Politikası
11.03.2020
20:25
Bağış ve Yardım Politikası HkBağış ve Yardım Politikası
11.03.2020
20:25:09
Bilgilendirme PolitikasıBilgilendirme Politikası
11.03.20
20:24
Kar Dagıtım PolitikasıKar Dagıtım Politikası
10.03.20
20:33
Yönetim Kurulu Komite Üye Atamaları
10.03.20
20:33
Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması HakkındaDenetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Yönergesi Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Yönergesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Yönergesi
28.02.20 23:36Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.20 23:36Finansal Rapor Finansal Rapor
28.02.20 23:35Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Faaliyet Faaliyet Raporu
17.02.20 19:23Gelir Tablosu 2019 Gelir Tablosu - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2019 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyanı
10.02.20 17:38Yeni İş İlişkisi ve Yeni Hizmet Sözleşmesi
17.01.20 14:30 Yurtdışında Bağlı Ortaklık Kurulması Hk
16.01.20 11:51Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı İptali Hk.
13.01.20 17:11 İhale İptali – Malta
10.01.20 09:46Esas Sözleşme Esas Sözleşme
10.01.20 09:45Esas Sözleşme Tadili Esas Sözleşme Tadili
10.01.20 09:45Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.20 13:52 İhale Katılım Hazırlıkları – Malta
07.01.20 09:35Esas Sözleşme Tadili
27.12.19 09:58Satın Alma Öncesi Test (Pilot) Amaçlı Talebe İlişkin Protokol
24.12.19 18:58Şirket Genel Bilgi Formu
24.12.19 18:58Yatırımcı İlişkileri Birimi Yapılanması Hk
19.12.19 09:54 Bedelli Sermaye Artırımı İşleminin Tamamlanması Üzerine Kuruluna Başvuruda Bulunulması Hk
11.12.19 20:42Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.19 20:41 Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.19 09:49Ortaklık Yapısı Değişikliği – Papillon AO
10.12.19 09:48 Ortaklık Yapısı Değişikliği Günel Sadıgova ÖDA
25.11.19 10:07Fiyat Tespit Raporu / GEDIK, PIT
22.11.19 23:04 Fiyat Tespit Raporu / GEDIK, PIT
22.11.19 23:03Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu / GEDIKTasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
22.11.19 23:03 İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK İzahname Özeti
22.11.19 23:03 İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK Sermaye Piyasası Arcı Notu EkleriLBF Sorumluluk BeyanıPiramit Menkul Kıymetler BeyanıPwc Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulu Karar ve Fon Kullanım Raporu
22.11.19 23:02İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK İhraççı Bilgi Dokümanı EkleriBağımsız Hukukçu Raporu 2Bağımsız Hukukcu Raporu Ekleri
22.11.19 23:02İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK Sermaye Piyasası Aracı Notu
22.11.19 23:02İzahname Bilgi DökümanıBağımsız Hukukcu Raporu
22.11.19 23:01İzahname Bilgi Dökümanı30.09.2019 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
22.11.19 23:01İzahname Bilgi Dökümanı31.12.2018_31.12.2017_31.12.2016 Tarihli Finansal Tablolar ve Bagimsiz Denetim Raporu30.06.2019 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
22.11.19 23:00İzahname Bilgi DökümanıEsas Sözleşme

İç Yönerge
LBF Sorumluluk Beyani

Piramit Menkul Kıymetler Beyanı
Pwc Sorumluluk Beyanı
22.11.19 22:59İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIKİzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK
İhraççı Bilgi Dokümanı 77-104 sayfaİzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIKİhraççı Bilgi Dokümanı 77-104 sayfa
22.11.19 22:59İzahname Sayfa 40-76İzahname Sayfa 40-76
22.11.19 22:58İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIKİzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) / GEDIK1-39 sayfa